تبلیغات
منـــــــاب - توجیه اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
منـــــــاب
مهندسی منابع آب
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 10 دی 1390
ارزیابی یا آزمون اقتصادی طرح بر پایه سنجش و مقایسه جنبه های مثبت و منفی آثار قابل پیش بینی و یا محتمل اقدامانی است که هدفهای معین اقتصادی را محقق می سازند. در این ارزیابی آثار مثبت نسبت به هدف یا هدفهای مورد نظر به عنوان فایده های طرح و آثار منفی نسبت به هدفها به عنوان هزینه‏ های طرح در نظر گرفته میشود. سنجش و تحلیل هزینه ها و فایده های طرحها در یک چارچوب جامع نگر و سامان مند می تواند اطلاعات تصمیم ساز مهمی را برای نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی بخش عمومی فراهم کند.

راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
طبقه بندی: اقتصاد منابع آب، 
ارسال توسط احمد معصومی‏ نژاد
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
امکانات جانبی