تبلیغات
منـــــــاب - تونل های کوهرنگ
منـــــــاب
مهندسی منابع آب
بازدید : مرتبه
تاریخ : شنبه 24 اردیبهشت 1390

شهرستان كوهرنگ 8 درصد از آب‌های كشور را تأمین می‌كند و سه رود بزرگ كشور یعنی زاینده رود، كارون و دز از این منطقه سرچشمه می‌گیرند.

این شهرستان 11 میلیارد مترمكعب آب كشور را در اختیار دارد كه 10 میلیارد متر مكعب آن از استان چهارمحال و بختیاری خارج می‌شود.

 آب کوهرنگ یکی از سرچشمه‌های کارون بوده پیوستن آن به زاینده‌رود بخاطر نزدیکی سرچشمه این دو رود از گذشته در نظر بوده است. عظمت رودخانه زاینده‌رود پس از الحاق آب كوهرنگ به آن مشخص می‌شود. در حقیقت سرچشمه اصلی زاینده‌رود، كوهرنگ است كه باعث می‌شود در فصول مختلف رودخانه زاینده‌رود پر آب و با بركت باشد.

در هفتم مهرماه سال 1327 شمسی مقدمات حفر تونل اول كوهرنگ آغاز و در 24 مهرماه سال 1332 شمسی تونل مزبور افتتاح و آب كوهرنگ به زاینده‌رود هدایت گردید. تونل اول كوهرنگ در ارتفاع 2700 متری كوه تعبیه گردید. طول آن 2835 متر و سطح مقطع آن 11 متر مربع می‌باشد. این تونل به وسیله دریچه‌هایی باز و بسته می‌شود. عرض تونل 2.75 متر و ارتفاع آن 2.50 متر است.

در دهه۱۳۵۰ تونل دوم احداث شد و سومین تونل کوهرنگ بزودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

تونل سوم کوهرنگ یکی از پروژه های ملی کشور است که با هدف انتقال آب از سرچشمه های کارون به حوضه زاینده رود طراحی گردیده است و با طول 23 کیلومتر و قدرت انتقال 44 مترمکعب آب در ثانیه، قادر به انتقال 250 میلیون مترمکعب آب در سال می باشد .

محور تونل سوم کوهرنگ از بسترهای متفاوت ژئومکانیکی عبور می کند و در مسیر آن سازندهای سخت و پایدار ، نواحی آبرفتی سست و نا پایدار ، زونهای خردشده و آبدار و گسلهای خردشده و فعال مثل گسل زرآب ، گسل شهریاری ، گسل نعل اشکنان و گسل لاغرک وجود دارد .

عمق روباره این تونل از حدود 15 متر تا حدود 1340 متر متغییر بوده و جمعاً دارای چهار دسترسی به طول 3770 می باشد .

سیستمهای حفاری در کارگاههای تونل سوم کوهرنگ شامل حفاری با دستگاههای ردهدر ، کوماتسو ژاپن ، TBM آلمان و حفاری به روش انفجاری می‏باشد.

پس از عملیات حفاری، عملیات بتن ریزی و پوشش نهایی تونل اصلی انجام می‏شود.

 

سد و تونل اول كوهرنگ

محل جغرافیایی : شهرستان فارسان ، روستای چلگرد

هدف : ‌انتقال سالیانه حدود MCM 320 آب از حوزه كارون به حوزة زاینده رود

مشخصات :

طول تونل : 2800 مترحداكثر ظرفیت : s/m323

طول تاج سد : 70 مترارتفاع سد : 10 متر

نوع سد: انحرافی - سنگی و سیمانی

سال شروع : 1327سال خاتمه : ‌1333

تونل اول کوهرنگ

 

سد و تونل دوم كوهرنگ

محل جغرافیایی : شهرستان فارسان ، دهستان بیرگان

هدف : ‌انتقال سالیانه حدود MCM 250 آب از حوزة كارون به حوزة زاینده رود

مشخصات:

طول تونل : 2827 مترحداكثر ظرفیت : s/m353

قطر تونل : 2/4 مترطول تاج سد : 73 متر

ارتفاع سد : 22 مترنوع سد: انحرافی بتنی

سال شروع : 1352سال خاتمه : 1364

 تونل دوم کوهرنگ

سد و تونل سوم كوهرنگ

هدف : تأمین و انتقال سالیانه حدود 250 تا 300 میلیون مترمكعب آباز حوزة آبریز كارون به حوزه زاینده رود

مشخصات فنی طرح :

- طول تونل سوم كوهرنگ : ‌4/23 كیلومتر

- قطرتمام شده تونل: نعل اسبی استانداردبه قطر4 مترو دایره ای به قطر 1/4 متر

- میزان دبی حداكثر قابل انتقال : 27متر مكعب در ثانیه

- نصیرآبادI : 8/1500 متر شیب: 5/13%

- نصیرآبادII : 1399 متر شیب: 3/14%

- طول تونل دسترسی نعل اشكنان : 685متر با شیب 14%

- نوع سد : بتنی دو قوسی

- ارتفاع سد از فوندانسیون : 52متر - طول تاج سد : 475متر

- عرض تاج سد : 5/4 متر - حجم مخزن سد :‌ 5/384 میلیون متر مكعب

- نوع سر ریز :‌ آزاد در تكیه گاه چپ - طول تاج سر ریز : 32 متر

- ظرفیت سر ریز : ‌1130متر مكعب در ثانیه

- طول هر یك از تونلهای انحراف : 625 متر

- قطر تمام شده تونلهای انحراف : 2/6 متر

- چگونگی حفاری تونل اصلی : حدود 75% از طول تونل توسط ماشینهای حفاری T.B.M و Road Header و مابقی با روش انفجاری

خلاصه مشخصات فنی سد و سیستم انتقال

تونلهای 1، 2 و 3، تأسیسات چشمه لنگان، سد زاینده­رود و سد 3 كوهرنگ مجموعه­ای هستند كه سیستم زاینده‌رود ـ كوهرنگ را تشكیل می­دهند.

سنتز مطالعات در سیستم زاینده­رود- كوهرنگ به ترتیب زیر توصیف می­شود:

- آورد كل سیستم 1953 میلیون مترمكعب

- تنظیم نیاز محیط زیست در سراسر رودخانه بیرگان 23/11 میلیون مترمكعب

- تنظیم نیاز محیط زیست پایین­دست سد زاینده­رود 87 میلیون مترمكعب

- تنظیم آب آشامیدنی و صنعت 542 میلیون مترمكعب

- تنظیم آب كشاورزی 1053 میلیون مترمكعب

- كل تنظیم سد زاینده­رود 1682 میلیون مترمكعب

- كل تنظیم سیستم زاینده­رود- كوهرنگ 1694 میلیون مترمكعب

- سطح زیر كشت كشاورزی 117038 هكتار

سنتز مطالعات، اثر ساخت سد 3 كوهرنگ و سیستم انتقال آن (تونل 3 كوهرنگ) را به ترتیب زیر نشان می­دهد:

- حجم تراز نرمال بهینه (تراز 2233) 45/384 میلیون مترمكعب

- حجم تراز حداقل بهره­برداری (تراز 2207) 16/84 میلیون مترمكعب

- حداكثر ظرفیت تونل 3 44 متر مكعب در ثانیه

- طول تونل 4/23 كیلومتر

- تنظیم آب كشاورزی 276.48 میلیون مترمكعب

- توسعه كشاورزی 30720 هكتار

 

تونل سوم کوهرنگ

تونل سوم کوهرنگ

تونل سوم کوهرنگ

تونل سوم کوهرنگ

 

 
طبقه بندی: آبهای سطحی و رودخانه ها، 
ارسال توسط احمد معصومی‏ نژاد
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
امکانات جانبی